ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

  1. BevezetőAz Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.  

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),  

- az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),

- 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

-  2007. évi C XXVII. törvény az általános forgalmi adóról

- 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvérőlA jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.  

A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni.

Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, a módosított szabályzatot pedig nyilvánosan közzéteszi.

 

Adatkezelő neve:: Gigaweb Kft.
Székhely: 5100 Jászberény, Kárpát u. 35.
Adószám: 22920274-2-16
Cégjegyzékszám: 16 09 012419
E-mail: info@gigaweb.hu

web: http://www.gigaweb.hu

 


2. Fogalmak magyarázata:


Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.


3. Adatkezelési alapelvek


A személyes adatok Adatkezelő  általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont).  

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.


4. A honlapon megvalósuló adatkezelés


Amennyiben a honlap látogatója kapcsolatfelvétel céljából e-mailt küld

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a látogatóval

Kezelt adatok köre: e-mail cím

Az adatkezelés jogalapja és időtartama: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a weblap látogatóinak önkéntes hozzájárulása. Ez e-mailben előfordulhatnak az e-mail címen túl egyéb adatelemek is. Ezek rendszerszintű kategorizálását, tárolását, adatbázsban való tárolását az Adatkezelő semmilyen módon nem végzi el, azaz rendszeres adatkezelést ez ügyben nem végez, csupán tárolja a kapott és elküldött e-mailek tartalmát archívumában. Amennyiben bármely személy kéri a vele kapcsolatos levelezés eltávolítását, archívumból való törlését, úgy azt az Adatkezelő elvégzi, kivéve ha bármely törvény vagy jogszabály kötelezi őt annak, vagy annak egyes adatelemei megtartására illetve, ha a kérés pillanatában már megalapozott a gyanú, hogy a levelezést vagy annak egyes elemeit bíróság jogszerűen igényelheti a jövőben, vagy a kommunikáció elemeit valamely, illetékes hatóság (pl. rendőrség) jogszerűen igényli már a törlési kérés pillanatában is.


Látogatottsági statisztika készítése

Az adatkezelés célja: a holnap látogatottsági adatainak elkészítése, amely a weboldal látogatói számára nyilvánosak. Ezen adatok teszik számunkra lehetővé, hogy a látogatók igényeinek legmegfelelőbb weboldalt alakítsuk ki.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, forrás weboldal címe, felhasználó operációs rendszerével és eszközével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés időtartamáról és jogalapjáról információt a látogatottsági számlálók weboldalán találhat: https://extremetracking.com/?policy, https://matomo.org/privacy-policy/


5. Cookie kezelés


Mik is azok a sütik?

A meglátogatott weboldal  a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


A honlapjaink megfelelő működéséhez néha sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.

Tehát a cookiek:

- megkönnyítik a weboldal használatát;

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Weboldalunk sütik segítségével tartja nyilván, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon. 16 év alatti gyermek esetében, ezt a szülőnek kell megtennie.


Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.


Harmacik fél által elhelyezett sütik

Az oldalunkon nincsenek tárolva videók és játékok, csak a nyilvános video megosztó oldalak és játék megosztó oldalak által megadott nyilvános beágyazó kódokkal szerepelnek a filmek és, ezért az azokon lévő tartalomért és hirdetésekért semminemű felelősséget nem tudunk vállalni!

A weboldalon elhelyezett videók némelyike szintén használhat sütiket, hogy névtelen statisztikai adatokat gyűjtsön arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, és mely videókat nézi meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e szolgáltatások által használt cookie-kra nincs semmilyen befolyásunk, azokért felelősséget vállalni nem tudunk, ezért érdemes ellenőrizni az adott külső webhelyeken szereplő ezzel kapcsolatos információkat.


Hirdetések (harmadik fél) által elhelyezett sütik (ezekre a harmadik fél adatkezelési szabályzata vonatkozik)

A weboldalon elhelyezett hirdetések is használhatnak cookiekat. Ezekről az alábbi linkeken olvashat tájékoztatást:

Google által használt sütik és adatkezelési irányelvek: egyes weboldalainkon nem személyre szabott Google hirdetéseket jelenítünk meg, amelyek  a hirdetések a hirdetések személyre szabásához nem, de a gyakoriságkorlátozás alkalmazása, a hirdetésekkel kapcsolatos összesített jelentések összeállítása, valamint a csalások és visszaélések elleni intézkedések céljából használnak cookie-kat.

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu, https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

Ten Media által használt sütik és adatkezelési irányelvek:

https://ten.media/privacy és cookie kezelés: https://video.vid4u.org/TEN_Cookie_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_2018_publisher.pdf

Adserver (reklámkezelő): https://www.revive-adserver.com/privacy/gdpr/ és     https://www.revive-adserver.com/privacy/personal-data/


Facebook like és megosztás gomb használata során elhelyezett sütik

A Facebook adatkezelési szabályzata: https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook süti kezelési szabályzata: https://www.facebook.com/policies/cookies/


A sütik karbantartása

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.


A cookie-k kezelése és eltávolítása


Ha szeretné korlátozni, letiltani, vagy eltávolítani a cookie-kat, akkor ezt a webböngésző beállításaiban teheti meg.

A böngésző fajtájától függően a követendő lépések kismértékben eltérhetnek egymástól. További információkért kattintson az alábbi hivatkozások egyikére:


Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Google chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)

http://support.apple.com/kb/HT1677


Ha a felsorolt webböngészők egyikét sem használja, akkor a saját webböngészője „Help” (Súgó) funkciójára kattintva további információkat olvashat a teendőkről.6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.  


7. Biztonság


Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, és külső helyszínen (saját szerverünkön) találhatók meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (bizalmasság)

- változatlansága igazolható legyen (sértetlenség)

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)

- hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)


Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan szervezési, műszaki és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.8. Az érintett jogai, érvényesítésük módja


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az adatkezelés nyelve magyar, az Adatkezelő magyar nyelven tud fogadni az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeket, bejelentéseket.


8.1 Tájékoztatáshoz való jog


Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga


Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai;

- az érintett személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- az adatforrásokra vonatkozó információ;

- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.


8.3 Helyesbítés joga


Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


8.4 Törléshez való jog


Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog


Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


8.6 Adathordozáshoz való jog


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


8.7 Tiltakozás joga


Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást


Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


8.9 Visszavonás joga


Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


8.10 Bírósághoz fordulás joga


Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás


Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett jogainak megsértése, ill. észrevétel esetén az alábbi elérhetőségeken tehet nyilatkozatot, ill. az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Jászberény, 2018. május 24.